• LOGIN
 • ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เรียนสร้างเกมส์ 2 มิติด้วย Unity

0 ผู้เรียนที่เข้าร่วม

  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสร้างเกมส์ด้วยชุดพัฒนาเกมส์ Unity ในรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรม แนวเกมส์ 2 มิติแบบ Mario อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นตัวเกมส์ 2D

  Course Curriculum

  เรียนสร้างเกมส์ 2 มิติด้วย Unity
  01 เนื้อหาของการเรียนรู้ Game2D 00:00:00
  02 สร้างโปรเจ็คประเภทเกมส์2D บน Unity 00:00:00
  03 เรียนรู้พื้นฐาน Background2D 00:00:00
  04 เรียนรู้ spriteConcept เกมส์2D 00:00:00
  05 เรียนรู้ SpriteEditor เกมส์2D 00:00:00
  06 เรียนรู้ Animation2D 00:00:00
  07 เรียนรู้ Animation Jumpsprite 00:00:00
  08 เรียนรู้ Animator Controller 00:00:00
  09 เรียนรู้ Physic2D 00:00:00
  10 เรียนรู้ BoxCollider Player 00:00:00
  11 เรียนรู้ Create Script เกมส์2D 00:00:00
  12 เรียนรู้ kerword this 00:00:00
  13 เรียนรู้ Access Animator 00:00:00
  14 เรียนรู้ Animator stringToHash 00:00:00
  15 เรียนรู้การ Access Rigidbody2d 00:00:00
  16 เรียนรู้ Script ควบคุม player 00:00:00
  17 เรียนรู้ Script ควบคุมการ click Mouse 00:00:00
  18 เรียนรู้ Script ควบคุม input 00:00:00
  19 ตัวอย่าง Script Input Controller 00:00:00
  20 เรียนรู้ Basic Save Scence 00:00:00
  21 เรียนรู้ Basic Graphic2D 00:00:00
  22 เรียนรู้ Basic Prefeab 00:00:00
  23 เรียนรู้การ Create Sprite Object 00:00:00
  24 เรียนรู้การค้นหา Game Object 00:00:00
  25 เรียนรู้การ Instance child 00:00:00
  26 เรียนรู้การฟิลกราฟฟิคพื้น 00:00:00
  27 เรียนรู้ Script Test Fill 00:00:00
  28 เรียนรู้ Method Fixed Update 00:00:00
  29 เรียนรู้ programming Method FixedUpdate 00:00:00
  30 เรียนรู้ Transform Child Game Layer 00:00:00
  31 เรียนรู้ Method spawnTile 00:00:00
  32 เรียนรู้ Method ChangeHeight 00:00:00
  33 programing Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D 00:00:00
  34 ตัวอย่าง Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D 00:00:00
  35 เพิ่มตัวผู้เล่นเข้าสู่ฉากเกมส์2D 00:00:00
  36 องค์ประกอบพื้นฐานของตัวละครกับฉาก 00:00:00
  37 องค์ประกอบรวมการกระโดดของผู้เล่น 00:00:00
  38 นำไอเท็มเข้ามาสู่ซีนของเกมส์ 00:00:00
  39 เรียนรู้ Script ควบคุมไอเท็ม 00:00:00
  40 เรียนรู้ method Ontrigger2D 00:00:00
  41 ตัวอย่างของการเก็บไอเท็มพื้นฐาน 00:00:00
  42 เรียนรู้การเพิ่มไอเท็มวนรอบตลอดภายในเกมส์ 00:00:00
  43 เรียนรู้ เมธอด respan 00:00:00
  44 เรียนรู้เมธอด placeCreate 00:00:00
  45 เรียนรู้ CreateScript สำหรับการควบคุมไอเท็ม 00:00:00
  46 แนะนำระบบศรัตรูในเกมส์2D 00:00:00
  47 การสร้าง Sprite ศัตรู 00:00:00
  48 Script การเพิ่มศรัตรูเข้าสู่เกมส์ 00:00:00
  49 Method-RandomizeEnemy 00:00:00
  50 ตัวย่าง Script ควบศรัตรูในเกมส์2D 00:00:00
  51 แนะนำ GUI ในเกมส์2D 00:00:00
  52 การแสดง score ขณะเล่นเกมส์ 00:00:00
  53 การเข้ารหัส Md5 เพื่อการ save file 00:00:00
  54 ตัวอย่าง script การแสดง score 00:00:00
  55 การนำไฟล์เสียงประกอบภายในเกมส์2D 00:00:00
  56 การนำไฟล์เสียงเข้าสู่ project 00:00:00
  57 กำหนดไฟล์เสียงให้กับวัตถุ AudioSource 00:00:00
  58 การใส่ AudioSource ภายในเกมส์2D 00:00:00
  59 เรียนรู้ Script playsound ควบคุมการเล่นเสียง 00:00:00
  60 ตัวอย่าง Script playSound 00:00:00
  61 ตัวอย่าง script ReloadPlayer 00:00:00
  62 สรุปภาพรวมของ project 2D Game 00:00:00
  63 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 02 00:00:00
  64 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 03 00:00:00
  65 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 04 00:00:00
  66 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 05 00:00:00
  67 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 06 00:00:00
  68 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 07 00:00:00
  69 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 08 00:00:00
  70 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 09 00:00:00
  71 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 10 00:00:00
  72 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 11 00:00:00
  73 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 12 00:00:00

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.

  ค้นหาหลักสูตร

  รายละเอียดผู้สอน