Contact for  :    087-506-7659    

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้เรียน และผู้เยี่ยมชม

ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทาง ULEARN360 ให้ถือว่าผู้สมัครเรียนได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการของ ULEARN360 ครบถ้วนก่อนการสมัครเรียน ดังนี้

 1. 1. การชำระเงิน มี 2 ช่องทาง
  1. 1.1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารที่ทาง ULEARN360 กำหนด
  2. 1.2. การชำะรเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตด้วยพันธมิตรของเราคือ PayPal ซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัย และสามารถชำระบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร รวมถึงการผูกบัตรเครดิตกับสมาชิก PayPay ที่ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว
 2. 2. หลังจากทำการชำระเงินเรียนร้อยแล้ว จะมีเงื่อนไขในการเข้าเรียนหลักสูตรของ ULEARN360 ตามประเภทการชำระเงินของผู้เรียนคือ
  1. 2.1. หากชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารที่เรากำหนด ผู้เรียนจะต้องทำการแจ้งการชำระเงินกับทาง ULEARN360 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยคลิกได้ที่นี่ หรือสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ [email protected] หรือผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรที่เราแสดงไว้ที่หน้าแรก หรือสามารถแจ้งผ่านระบบ Live Chat ที่เราติดตั้งอยู่มุมขวาด้านล่าง โดยวิธีการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินนี้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ของ ULEARN360 ทำการอนุมัติให้ โดยก่อนการอนุมัติทางเจ้าหน้าที่ ULEARN360 จะทำการตรวจสอบยอดเงินโอนชำระเข้ามาก่อนทุกครั้ง ซึ่งกรณีเป็นเวลาทำการ จะสามารถใช้งานหรือเข้าเรียนได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดราชการ และหลังเวลาเลิกงาน อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อย
  2. 2.2 หากชำระเงินด้วยวิธีการผ่านระบบ PayPal หรือบัตรเครดิต ระบบจะทำการอนุมัติให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่เลือกเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติจากทาง ULEARN360 อีก
 3. 3. การเรียนการสอน
  1. 3.1. ULEARN360 ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอนตามความเหมาะสม โดยเรามีทีมงานในการคัดเลือกผู้สอนที่ได้มาตรฐาน
  2. 3.2. กรณีระหว่างเรียน หรือสั่งซื้อหลักสูตรและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากผู้สอนได้ยกเลิกการลงคอร์ส หรือหลักสูตรกับเราและได้ทำการถอนวีดีโอการสอนออกจากระบบ หรือหลักสูตรถูกทางทีมงาน ULEARN360 ทำการถอนออกเอง อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ทางทีมงานได้ร่วมการพิจารณาและตัดสินให้ถอดออก ทาง ULEARN360 ยินดีคืนเงินให้กับผู้เรียนเต็มจำนวน โดยผู้เรียนสามารถแจ้งเราได้ทางช่องทาง Email : [email protected] หรือทางโปรแกรม Live Chat ที่เราติดตั้งที่มุมขวาล่าง หรือทาง [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่เราแสดงไว้ที่หน้าแรก หรือระบบ Ticket ที่เราสามารถตรวจสอบการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
  3. 3.3. คอร์สเรียน หรือหลักสูตร ทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยผู้สอน ซึ่งบางท่านอาจจะมีแบบทดสอบที่สร้างด้วยระบบของเรา และสามารถประมวณผลออกมาโดยอัตโนมัติ บางท่านอาจจะมีการเตรียมแบบทดสอบเป็น PDF File มาให้ผู้เรียนสามารถ Download เองได้ หรือบางท่านอาจจะไม่มีการเตรียมแบบทดสอบให้ ในส่วนนี้จะอยู่นอกเหนือการบริการของ ULEARN360
  4. 3.4. ULEARN360 ได้ทำการเตรียมระบบ Social Network เพื่อการสนทนากันภายในหลักสูตร หรือตามกลุ่มที่ผู้สอนได้สร้างไว้ เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร และสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยกับผู้สอน หรือผู้เรียนในกลุ่มได้โดยตรง และมีระบบที่แจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ให้ทราบ ซึ่งระบบนี้ทาง ULEARN360 เป็นเพียงผู้จัดเตรียม และนำเสนอถึงประโยชน์ให้กับผู้สอนได้ทราบเท่านั้น ทาง ULEARN360 ไม่สามารถออกกฏกติกาให้ผู้สอนทุกท่านเปิดช่องทางในการสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลได้ แต่เราจะ Convince หรือโน้มน้าวให้ผู้สอนได้เห็นถึงประโยชน์มากที่สุด
  5. 3.5. บางครั้งผู้สอนสามารถกำหนดการตั้งค่าหลักสูตรได้เองว่าผู้เรียนสามารถเรียนได้กี่ครั้ง หรือมีกำหนดระยะเวลา หรืออาจจะเรียนออนไลน์กับ ULEARN360 ได้ไม่จำกัด และผู้สอนอาจจะกำหนดระยะเวลาในการทำแบบทดสอบได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และการตัดสินใจของผู้สอนในการนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว
  6. 3.6. ลิขสิทธิ์ต่างๆในการเรียนการสอนเป็นความรับผิดชอบของทางผู้สอนเอง ดังนั้นหากผู้สอนได้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรือไม่ล้วนเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนโดยตรง ทาง ULEARN360 ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมินของผู้สอน แต่ทางเราจะดำเนินการถอดคอร์สเรียน หรือหลักสูตรออกทันทีหากพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้สอนได้ทำการละเมิดจริง
  7. 3.7. ลิขสิทธิ์ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆภายใต้ ULEARN360 ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ULEARN360 ดังนั้นห้ามมิให้บุคคลอื่นทำสำเนา ทำซ้ำ หรือเผยแพร่หลักสูตรโดยมิได้มีการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง ULEARN360 ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด

[spacer height=”15px”]

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับเรา

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ กับ ULEARN 360 เราคือสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และยกระดับขีดความสามารถของทั้งผู้เรียนรู้ และผู้สอน

บ.ดูอิทยัวร์เว็บ จก. สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010960
087-506-7659
[email protected]

คำถามที่พบบ่อย

สมัครเข้าร่วมเป็นผู้สอนกับ ULEARN 360 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อขายคอร์สเรียนของคุณให้กับผู้สนใจหลายล้านคนทั่วประเทศ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีรายได้แบบ พาสซีฟ อินคัม (Passive Income) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพียงคุณสร้าง คอนเทนท์ (Content) หรือ คอร์สเรียน ที่น่าสนใจ ง่ายในการเรียนรู้ และชวนติดตาม แล้วปล่อยให้เราโปรโมท หรือทำการตลาดออนไลน์ให้ เมื่อคอร์สคุณขายได้คุณจะได้ส่วนแบ่งสูงสุดถึง 60%


ULEARN 360 นอกจากจะเป็นสังคม E-Learning ขนาดใหญ่แล้ว เรายังมีผู้ติดตามและเข้าดูบทความ และหลักสูตรเราจำนวนมากทุกวัน พื้นที่ทั้งหมดที่ผู้เรียน และผู้สอนเข้าถึงได้จึงเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถโฆษณาแบรนด์ หรือสินค้าของคุณได้ อย่ารอช้าเพียงคลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


ในระหว่างการเรียนออนไลน์ เมื่อคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบทเรียน คุณสามารถแชทเพื่อสอบถามไปยังผู้สอนได้ทันที (กรณีผู้สอนออนไลน์อยู่ จะสามารถตอบคำถามได้ทันที) หรือคุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมหลักสูตรของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในทันที นอกจากนั้นกรณีมีคำถามที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] ได้ทุกวัน


หลายครั้งที่พบปัญหาเหล่านี้ สาเหตุหลักคือการกรอกข้อมูลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อนามสกุล และที่อยู่ เนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วโลกจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักและยังเป็นภาษาสากลที่คนกลาง ในที่นี้คือ PayPal สามารถเข้าใจได้ และสามารถแก้ปัญหาในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น เมื่อคุณพิมพ์ด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ปุ่มคำสั่งจ่ายจะไม่สามารถทำงานได้ ให้คุณเปลี่ยนเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น หากยังคงเกิดปัญหาขึ้นให้คลิกที่ PayPal เพื่อติดต่อสอบถามได้โดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถคุยภาษาไทยได้ค่ะ


 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสุด!

 

กำลังออนไลน์

There are no users currently online
top
© Copyright 2016 ULEARN 360
พูดคุยกับเรา
พูดคุยกับเรา
เราอยู่ที่นี่! เพื่อช่วยคุณตอบข้อสงสัยและปัญหา
Connecting...
ขนาดนี้ไม่ผู้ให้บริการ.กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลังหรือติดต่อ 087-506-7659
ผู้ให้บริการของเราไม่ว่าง กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อ 087-506-7659
:
:
:
คุณมีคำถาหรือข้อสงสัยหรือไม่? ส่งหาเราซิ
:
:
การแชทนี้สิ้นสุดลงแล้ว
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad
X